ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

สวัสดีจ้า พี่น้องชาวโรงพยาบาลน้ำโสมและชาวเครือข่ายLABทุกท่าน วันนี้มีโอกาสมาเปิดตัวให้ทุกๆท่านได้ยลโฉมเต็มๆตา หลังจากที่เก็บเนื้อเก็บตัวมานาน เห็นแล้วก็เม้นมาได้นะคะ หรืออยากติชมอะไรเชิญตามสบายค๊า

 

    สายงานบังคับบัญชา    
    0    
    น.พ.กังวาล  วงศ์รัศมีเดือน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
(หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ)
   
    arrow_a    
    03    
    น.ส.นิตติยา  บุตรวงษ์    
    หัวหน้างานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
ผู้จัดการคุณภาพ
ผู้จัดการวิชาการสาขาเคมีคลินิก
โลหิตวิทยา
   
arrow_f
02   04   06
นางสุพรรณี  จำปาโพธิ์   น.ส.ฉัตรสิกานต์  ทวารไทยสงค์   นายสมัย  สร้อยบับ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์   เจ้าหน้าที่เอ็กเรย์
ผู้จัดการวิชาการ
- สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา
- สาขาธนาคารเลือด
  ผู้จัดการวิชาการ
- สาขาจุลชีววิทยา
- สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์
  ผู้จัดการวิชาการเอ็กเรย์
    arrow_a    
    05    
    นางสุภา  โยธาฤทธิ์    
    ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ    
   
- เก็บ-รับ-เตรียมสิ่งส่งตรวจ
- จัดเก็บ/เตรียมอุปกรณ์
   
    ผู้จัดการงาน 5 ส    
   
- ตรวจสอบความพร้อมใช้ของน้ำยา
และเครื่องมือบางตัว
- ควบคุมกำกับงาน 5 ส
   
         

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
Service Profile 1
Service Profile 2
เอกสารอบรม อสม.
เอกสารอบรมเจ้าหน้าที่
สรุปผลการ...จากพี่จิ
สรุปคะแนน.....จากพี่จิ
สรุปผลตรวจติดตามภายใน ร.พ.กุดจับ
สรุปผลตรวจติดตามภายใน ร.พ.นายูง
สรุปผลตรวจติดตามภายใน ร.พ.สร้างคอม
สรุปผลตรวจติดตามภายใน ร.พ.โนนสะอาด
สรุปผลตรวจติดตามภายใน รพ.กุมภวาปี
สรุปผลตรวจติดตามภายใน รพ.ไชยวาน
Checklist MT
Checklist MTรพ.หนองแสง
Checklist MTศรีธาตุ
Checklist MTสร้างคอม
คะแนนประเมินกุดจับ
คะแนนประเมินน้ำโสม
คะแนนปะเมินโนนสะอาด เดือนพฤษภาคม
คะแนนล่าสุดนายูง
ประเมิน....จากพี่จิ
ผลประเมิน 1_2552