ระบบการคืนข้อมูล รพ.สต.

วันที่ 14 เมษายน 2567   เวลา


Namsom Data Center
 ผู้รับผิดชอบ : นายประเกียรติ วงษ์ศรีจันทร์  โทร. 0868597997
ระบบการคืนข้อมูล รพ.สต. โรงพยาบาลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ระบบการคืนข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับตำบล

โรงพยาบาลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 


ระบบการคืนข้อมูล รพ.สต.