เว็บไซต์กลุ่มงาน
HDC สสจ
LTC
cockpit61
eletter 8
QC DATA
oppp

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  21 มีนาคม 2562 14:02    ITA    ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    อ่าน 345  


หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ_กลไก_หรือการว.pdf

การตรวจสอบการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบ.pdf

ขึ้นด้านบน